Sosyal Etkinlikler ve Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Başkan:

Yrd. Doç. Dr. Sibel PAŞALI ATMACA

Üyeler:

Yrd. Doç. Dr. Murad ÖZKOÇ

Yrd. Doç. Dr. Berna BÜLBÜL ASLAN

Arş. Gör. Ömer AKGÜLLER

 

Komisyonun Görevleri:

1. Bölüm akademik personeli ile öğrencilerin kaynaşmasına yönelik toplantılar düzenlemek,

2. Mezun olacak öğrencilere yönelik mezuniyet etkinlikleri düzenlemek,

3. Öğrencilerin, kariyer gelişimi ve planlanması ile ilgili kariyer günleri düzenlemek,

4. Sosyal sorumluluk projeleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve desteklemek,

5. Mezunların ve işverenlerin program çıktıları ile ilgili görüş ve önerilerini, toplantı ve anketler yardımı ile almak,

6. Öğretim üyelerinin teknik gezi taleplerini almak ve teknik gezi takvimini hazırlamak, duyurmak,

7. Bölüm Başkanlığının önerdiği veya komisyonca gerekli görülen diğer çalışmaları yapmak,

8. Yapılan tüm çalışmalar ile ilgili Değerlendirme Raporunu her yıl Eylül ayı içinde bölüm başkanlığına sunmak.

AKTS Lisans
AKTS Yüksek Lisans
AKTS Doktora
Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci ve Personel için Gerekli Dökümanlar
İletişim

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Kötekli - Muğla - Türkiye.    147878   

Bölüm Sekreterliği Telefon No: 0252 211 14 78

Yukarı Çık