Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Başkan:

Yrd. Doç. Dr. Elçin GÖKMEN

Üyeler:

Yrd. Doç. Dr. Sibel PAŞALI ATMACA

Yrd. Doç. Dr. M.Burç KANDEMİR

Arş. Gör. Ayşe ANAPALI

Arş. Gör. Özgül İLHAN

 

Komisyonun Görevleri:

1. Akreditasyon ile ilgili dokümanların zamanında Kalite ve Akreditasyon komisyon başkanlığına iletilmesini sağlamak,

2. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmek,

3. Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ile işbirliği içerisinde çalışmak,

4. Özdeğerlendirme Raporunu hazırlamak ve güncellemek,

5. Bölüm Başkanlığının önerdiği veya komisyonca gerekli görülen diğer çalışmaları yapmak,

6. Yapılan tüm çalışmalar ile ilgili Değerlendirme Raporunu her yıl Eylül ayı içinde bölüm başkanlığına sunmak.

 

AKTS Lisans
AKTS Yüksek Lisans
AKTS Doktora
Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci ve Personel için Gerekli Dökümanlar
İletişim

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Kötekli - Muğla - Türkiye.    147878   

Bölüm Sekreterliği Telefon No: 0252 211 14 78

Yukarı Çık