Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Başkan:

Yrd. Doç. Dr. M. Ali BALCI

Üyeler:

Yrd. Doç. Dr. Murad ÖZKOÇ

Yrd. Doç. Dr. Tarkan ÖNER

Arş. Gör. Ömer AKGÜLLER

Arş. Gör. Dilara Altan KOÇ

 

Komisyonun Görevleri:

1. FEDEK kapsamında sürekli iyileştirme komisyonlarının ihtiyaç duyduğu anketleri hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek.

2.İlgili komisyonlarla işbirliği içinde çalışarak öğrenci ve öğretim elemanı performans değerlendirme sürecinde uygun performans değerlendirme ölçütleri konusunda öneriler yapmak ve ilgili tarafları bilgilendirmek,

3.Bölüm Başkanlığının önerdiği veya komisyonca gerekli görülen diğer çalışmaları yapmak,

4.Yapılan tüm çalışmalar ile ilgili Değerlendirme Raporunu her yıl Eylül ayı içinde bölüm başkanlığına sunmak.

AKTS Lisans
AKTS Yüksek Lisans
AKTS Doktora
Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci ve Personel için Gerekli Dökümanlar
İletişim

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Kötekli - Muğla - Türkiye.    147878   

Bölüm Sekreterliği Telefon No: 0252 211 14 78

Yukarı Çık