Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Takip Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Başkan:

Yrd. Doç. Dr. Berna Bülbül ASLAN

Üyeler:

Doç. Dr. Ummahan ACAR

Yrd. Doç. Dr. M. Burç KANDEMİR

Arş. Gör. Nazan ÇAKMAK

 

Komisyonun Görevleri:

1. Bölüme dışarıdan destek sağlayan öğretim üyeleri/ elemanlarının sorunlarını tespit etmek ve bunları bir rapor halinde Bölüm Başkanlığı'na sunmak,

2. Bölüme dışarıdan destek sağlayan ve bölüm öğretim üyelerinin derslerine yönelik düzenledikleri dosyaları incelemek ve Bölüm Başkanlığı'na teslimini sağlamak,

3. Ders kanıt dosyalarının arşivlenme sürecini takip etmek,

4. Bölüm Başkanlığının önerdiği veya komisyonca gerekli görülen diğer çalışmaları yapmak,

5. Yapılan tüm çalışmalar ile ilgili Değerlendirme Raporunu her yıl Eylül ayı içinde bölüm başkanlığına sunmak.

AKTS Lisans
AKTS Yüksek Lisans
AKTS Doktora
Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci ve Personel için Gerekli Dökümanlar
İletişim

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Kötekli - Muğla - Türkiye.    147878   

Bölüm Sekreterliği Telefon No: 0252 211 14 78

Yukarı Çık