Hakkımızda

Teknoloji ve bilişim çağı olan günümüzde kuşkusuz doğru bilgiye ulaşabilmek oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bu çağda milletlerin gelişmişlikleri bilgiyi ne kadar doğru ve yerinde kullanabildikleriyle doğrudan orantılıdır.

Teknolojinin şekillenebilmesini sağlayan  fen ve mühendislik bilimleridir.Ancak bu şekillendirmede kullanılan bilgilerin esas kaynağı fen bilimlerinin en önemli ana bilim dalı olan matematiktir. Matematiğin, bu önemi almasındaki niteliklerini, şu şekilde sıralamak mümkündür:

Doğruluğu kesindir.

Geneldir.

Soyuttur.

Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder. Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır.

Bugünün medeniyetinde ön safı tutan, büyük endüstri ve yan kuruluşları, istihdam hizmetleri hep matematiğin yardımı ile yapılmış eserlerdir. Onun için en soyut ilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir. Denilebilir ki, günlük yaşantımızın her evresinde karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir. 

Matematik Bölümü  öğrencilerine 4 yıllık lisans eğitimi boyunca gerçel  ve kompleks analiz; topoloji ve fonksiyonel analiz; olasılık ve istatistik; diferansiyel denklemler ve nümerik analiz; diferansiyel geometri  gibi matematiğin çeşitli konularında dersler verilmekte ve üniversitenin diğer bölümlerine de ihtiyaçları doğrultusunda matematiğin çeşitli konularında dersler sunulmaktadır.

Matematik Bölümünden mezun olanlar Matematikçi unvanını kazanır. Bir matematikçi, üniversitelerde fakültelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanlığı, resmi ve özel okullarda tezsiz yüksek lisans yapma şartıyla branş öğretmenliği , bilgisayar programcılığı , bunun dışında hesap işlemlerine ihtiyaç duyulan kamu ve özel kuruluşlarda ,ekonomi, fen ve sosyal alanlardaki sanayi ve hizmet sektörüne yönelik işletmelerin uygulama birimlerinde,kısaca matematiğin bulunduğu tüm alanlarda görev alabilirler.

 

AKTS Lisans
AKTS Yüksek Lisans
AKTS Doktora
Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci ve Personel için Gerekli Dökümanlar
İletişim

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Kötekli - Muğla - Türkiye.    147878   

Bölüm Sekreterliği Telefon No: 0252 211 14 78

Yukarı Çık