Eğitim - Öğretim Geliştirme ve İntibak Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Başkan

Doç. Dr. Ummahan ACAR

Üyeler

Yrd. Doç. Dr. Berna BÜLBÜL

Yrd. Doç. Dr. M. Ali BALCI

Arş. Gör. Özgül İLHAN

 

Komisyonun Görevleri

1. Her öğretim yarıyılı başında ve sonunda dönemin değerlendirmesini yapmak amacı ile toplanmak,

2. Bölümün program çıktıları ile derslerin öğrenim çıktıları matrisini karşılaştırarak varsa eksiklikleri gidermek için önerilerde bulunmak,

3. Bölüm ders tanıtım formlarının öğretim üyeleri tarafından güncellenmesini sağlamak,

4. Bölüm duyuru panolarının ve bilimsel tanıtım panolarının güncellenmesini sağlamak,

6. Yatay geçiş, çift anadal, yandal ile gelen öğrenciler için intibak hazırlamak ve bunlara ilişkin kuralları belirlemek,

8. Alan ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim-öğretim çalışmalarını izleyerek kalitenin artırılması için gerekli düzenlemeleri yapmak,

5.Bölüm Başkanlığının önerdiği veya komisyonca gerekli görülen diğer çalışmaları yapmak,

6.Yapılan tüm çalışmalar ile ilgili Değerlendirme Raporunu her yıl Eylül ayı içinde bölüm başkanlığına sunmak.

AKTS Lisans
AKTS Yüksek Lisans
AKTS Doktora
Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci ve Personel için Gerekli Dökümanlar
İletişim

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Kötekli - Muğla - Türkiye.    147878   

Bölüm Sekreterliği Telefon No: 0252 211 14 78

Yukarı Çık