Akademik Faaliyetler Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Başkan:

Yrd. Doç. Dr. Tarkan ÖNER

Üyeler:

Prof. Dr. Mustafa GÜLSU

Doç. Dr. Bekir TANAY

Arş. Gör. Gül Gözde BİÇER

 

Komisyonun Görevleri:

1. Bölüm öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerinin izlenebilirliği kolaylaştırmak amacıyla tedbirler almak,

2. Matematik alanında ulusal ve uluslararası Kongre, Sempozyum, Seminer ve Kolokyum gibi akademik faaliyetleri takip edip öğrencileri ve bölüm akademik personelini bilgilendirmek,

3. Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlenmesi için önerilerde bulunmak,

4. Bölüm Başkanlığının önerdiği veya komisyonca gerekli görülen diğer çalışmaları yapmak,

5. Yapılan tüm çalışmalar ile ilgili Değerlendirme Raporunu her yıl Eylül ayı içinde bölüm başkanlığına sunmak.

AKTS Lisans
AKTS Yüksek Lisans
AKTS Doktora
Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci ve Personel için Gerekli Dökümanlar
İletişim

   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Kötekli - Muğla - Türkiye.    147878   

Bölüm Sekreterliği Telefon No: 0252 211 14 78

Yukarı Çık